امروز: دوشنبه، 5 خرداد 1399

کراتینه مو


رشد ریشه مشتری بعد از 10 ماه

مشتری عزیزمون که 10 ماه قبل پیش ما کراتین کرده بودند، مجدداً برای کراتین ریشه های مویشان تشریف آوردن، همانطور که مشاهده می کنید اثر کراتین از بین نرفته و فقط رشد ریشه هایشان فر می باشد. لازم به ذکر است ایشان موهایی کاملاً فر و وزی داشتند.

تعداد رزرو: 0