امروز: پنج شنبه، 11 آذر 1400

کراتینه مو


سیکل یا چرخه رشد مو

سیکل یا چرخه رشد مو


به طور کلی موهای بدن انسان طول عمر مشخصی دارند که دارای دوره‌های رشد و استراحت بوده و بعد از مدت معینی می ریزند. در چرخه رشد موها سه مرحله آناژن،کاتاژن و تلوژن قابل تشخیص می‌باشد.

  • آناژن یا مرحله رشد: مرحله فعال دوره رشد موها می‌باشد و این دوره به طور متوسط در موهای سر بین 2 تا 6 سال و در موهای سایر نقاط بدن 30 تا 90 روز می‌باشد. به طور کلی در هر دوره بطور میانگین 80 تا 85 درصد موها در مرحله آناژن هستند.
  • کاتاژن یا مرحله میانی: در این مرحله مو دیگر رشد نکرده و خود را برای ریزش آماده می کند. این دوره مدت کوتاهی می باشد(تقریباً بین 2 تا 3 هفته) که طی آن تقسیم سلولهای ماتریکسی متوقف و فولیکول مو از ناحیه پاپیلا جدا می‌شود.در این مرحلهفولیکول مو چروکیده شده که به آن انتهای چماقی می گویند. در هر دوره بطور میانگین 5 تا 10 درصد موها در مرحله کاتاژن هستند.
  • مرحله تلوژن یا استراحت: در این مرحله مو در حال افتادن می باشد و جای خود را به موی جدید می دهند که این امر ضمن شست و شو و یا در اثر فشار ناشی از رشد موی جدید اتفاق می‌افتد. این دوره تقریباً 90 تا 100 روز به طول می انجامد و روزانه بطور متوسط 25 تا 100 تار موی سر ریزش می کند و موهای جدید جایگزین می‌شوند. در هر دوره به طور میانگین 5 تا 10 درصد موها در مرحله تلوژن می باشند که این درصد با افزایش سن رشد کرده و درصد موهایی که در فاز تلوژن قرار دارند بیشتر خواهد شد.


تعداد رزرو: 1